Công Trình Tiêu Biểu
google youtube titwer face
QC
QC
Little Tokyo Đà Nẵng
 • Vị trí: Đà Nẵng
 • Nhà Thầu: Thanh Chat Co
Công viên Châu Á – Asia Park
 • Vị trí: Đà Nẵng
 • Nhà Thầu: Thanh Chat Co
Chi nhánh điện cao thế Phú Yên
 • Vị trí: Đà Nẵng
 • Nhà Thầu: Thanh Chat Co
Điện lực Quảng Ngãi
 • Vị trí: Đà Nẵng
 • Nhà Thầu: Thanh Chat Co
Khách sạn Green Plaza Đà Nẵng
 • Vị trí: Đà Nẵng
 • Nhà Thầu: Thanh Chat Co
Đối tác
 • seabank
 • Kim Long
 • elumatech
 • xingfa
 • shb
 • tatthanh
 • teachcombank
 • toankhanh
 • t&tgroup
© Copyright 2002 by Thanh Chat Co. All Rights Reserved. . Thiết kế website - xây dựng website bởi Thành Chất